Kontakt os på tlf: 6169 0139

EMOTIONS-FOKUSERET FÆRDIGHEDSTRÆNING 2 DAGES FORÆLDREKURSUS

 

At være forælder er en udfordrende opgave. Det er et stort arbejde at skulle håndtere sit barns
følelser samtidig med, at man skal håndtere sine egne.
Når følelserne ikke håndteres på en god måde, kan familier komme ind i vanskelige mønstre og
krævende livssituationer, som tærer på energi og livskvalitet.

Barnet kan blive vred, stille, ængstelig, deprimeret, udadreagerende, skamfuldt eller på
forskellig vis udfordre de grænser, som I som forældre ønsker at sætte. I som forældre kan
derfor blive vrede, fortvivlede, bekymrede for fremtiden, føle afsky overfor barnets adfærd eller
blive overdrevent eftergivende eller strenge. Vi kan blive dårlige udgaver af os selv og synes
dårligt om os selv som forælder. Uanset hvilket mønster jeres familie er havnet i, kan man gøre
noget ved det.

Vi ved, alle forældre vil, og vi tror, at alle kan.

På kurset får du en indføring i fire centrale færdigheder for følelsesbevidste forældre.
Færdighederne tager udgangspunkt i metoden Emotion-Focused Skills Training for Caregivers
(EFST), som er en anerkendt videnskabelig metode i at håndtere følelser i forældrerollen.
Færdighederne udgør:

  1. Empatisk validering: Hvordan møder vi et barns følelser på en god måde, som lærer
    barnet at forstå, tåle, kunne håndtere og ikke skamme sig over sine egne følelser?
  2. Grænsesætning: Hvordan kan vi sætte grænser for barnet på en sund og fleksibel måde?
  3. Reparation: Hvordan kan vi reparere overfor barnet og sige undskyld, når vi har gjort
    noget dumt eller lavet fejl, som har påført barnet smerte?
  4. Håndtering af egne følelser: Hvordan kan dine egne følelser og emotionelle sår stå i vejen
    for, at du får gjort det bedste for dit barn, og hvordan kan du komme videre?

Kurset er oplevelsesbaseret med en blanding af teori, øvelser og egen proces. Det fordrer høj
deltagelse og en villighed til at kunne udforske egne følelser i mødet med dit barn, da vi ved, at
det giver bedst udbytte.

Vi anbefaler begge forældre at deltage, hvis muligt. Vores erfaring er, at kurset giver bedst
effekt, hvis begge forældre deltager, da det giver et fælles sprog og en fælles indgang til at møde
barnets følelser.

Barnet skal ikke deltage eller være med på kurset.

Praktisk info:

Kurset ledes af psykoterapeut Charlotte Krolykke Kristensen og leder af Dankbar Randi Tang
Nielsen.
Kurset finder sted i Dankbar, Akacielunden 15, 4000 Roskilde
Pris pr. kursist 1950,-
Der er fuld forplejning under kurset
Tilmelding og yderligere info: Charlotte.Kristensen@Dankbar.dk