DIAGNOSER OG MÅLGRUPPER

  • Sårbare og psykisk skrøbelige børn og unge
  • Børn og unge med problemskabende adfærd
  • Børn og unge, som har isoleret sig fra deres omgivelser
  • Børn og unge, som har mistet troen på at være nogen og kunne noget
  • Børn og unge med psykiatriske diagnoser – skizofreni, psykose, personlighedsforstyrrelse herunder borderline, ADHD, autisme spektrum forstyrrelser, selvskadende adfærd og herunder spiseforstyrrelser og cutting
  • Forældre, familier og pårørende til børn og unge med psykisk sygdom

Supervision og vejledning / undervisning af:

  • Sagsbehandlere, pædagoger, lærere og assistenter, som ønsker større indsigt, faglig viden og sparring