DEN PRIMÆRE OPGAVE

Vores primære opgave er at være med til at sikre, at sårbare og psykisk syge børn og unge (fx. spiseforstyrrelse, autisme, adhd, borderline, skizofreni) tilbydes muligheder for at komme til at arbejde på deres egen udvikling. Vi arbejder målrettet med tilbud i forhold til svær psykopatologi, hvilket betyder vi er vedholdende og til rådighed, indtil opgaven er løst.

For at bevare evnen til at holde fokus på den primære opgave, går alle Dankbars konsulenter i gruppesupervision en gang om måneden hos specialister indenfor området.

I Dankbar har vi holdninger til optimal behandling og vi ønsker at være med til at fremme feltet mellem behandlingspsykiatri og socialpsykiatri.

Den primære opgave er således:

  • Varetagelse af længerevarende behandlingsforløb med relevante samarbejdspartnere
  • Støtte-/kontaktopgaver
  • Spisestøtte
  • Akutopgaver og herunder udarbejdelse af fleksible tilbud
  • Undervisning, supervision og vejledning
  • Praktik, skole- og erhvervsrettede mentoropgaver
  • Børne-Ungesamtaler
  • Familiesamtaler
  • Pædagogisk observation
  • Statusskrivelser