Behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Herunder hjælp til at fastholde tilknytning til hjemskole, STU, udkørende team og aflastning