Behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Herunder skole, understøttende undervisning, STU, udkørende team og aflastning