Behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Herunder hjælp til at fastholde tilknytning til hjemskole, udkørende team, aflastning og STU på Sjælland