TEORI OG METODE

I Dankbar arbejder vi ud fra en psykodynamisk og systemisk forståelsesramme.

Det betyder, at vi er optaget af, hvad der sker i “her og nu” mødet med et andet menneske, samt det, der ligger under overfladen, af det der siges og gøres: Hvordan tanker, følelser og tidlige erfaringer påvirker, det vi gør og ikke gør. Centralt er det også at arbejde med, at det vi er sammen om skal være meningsfyldt og rettes mod barnet/den unges og familiens behov, således at enhver opgave er metodisk differencieret og giver mulighed for oplevelsen af at få sin “egen” behandling. Alle mennesker har ret til et rum, hvor de kan arbejde på deres egen udvikling, hvor de trygt kan vise, hvem de er. Et rum, hvor tiden til regression og udvikling er til stede, og hvor nye færdigheder kan øves og evnen til emotionel og social selvstændighed her støttes og afprøves.

Vores tilbud tager afsæt i:

 • Forståelse og omsorg
 • Autenticitet og forudsigelighed
 • Kontinuitet og vedholdenhed
 • Verbalisering og refleksion
 • Containing og holding
 • Intervention i forhold til gentagne destruktive mønstre
 • Kognitive strategier
 • Fysisk og mentalt arbejde med kroppen og herunder arbejde med oplevelsen af egenomsorg og empowerment.

Vi tror på, at alle kan…

 • Blive selvforsørgende
 • Få sig en uddannelse
 • Blive rask