Undervisning

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning i kernefagene dansk, engelsk og matematik, samt samfundsfag, naturvidenskab, design, musik, historie, religion, tysk, fransk, spansk og træning.

Undervisningen foregår på Dankbar, og dagen er opdelt i 5 lektioner. Vi har 3 lektioner før frokost, og 2 lektioner efter. Et skema på en STU kunne eksempelvis se ud på følgende måde:

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
10:00-10:45MatematikDanskPraktikHjem-

kundskab

10.45-11.00PausePausePausePause
11.00-11.45MatematikDanskPraktikKrea/Dansk
11.45-12.00PausePausePausePause
12.30-13.00FrokostFrokostFrokostFrokostFrokost
12.30-13.00EgentidEgentidEgentidEgentidEgentid
13.00-13.45MusikDanskDanskKreaUngemøde
13.45-14.00PausePause
14.00-14.45MusikMusikskole

 

Den elev der har ovenstående skema møder ind senere, og har fokus på musik.

På Dankbar arbejder vi med tid til fordybelse af lektier og kreativiteter af forskellig art, som træner og styrker sociale relationer og kompetencer gennem forskellige meningsgivende aktiviteter i og udenfor Dankbar. To aftener ugentligt har vi fællesspisning/tid på skemaet (se beskrivelse under Samværs- og aktivitetstilbud).

Undervisningen og faglige mål vil blive tilrettelagt sammen med den unge, så tempo og mål vil kunne imødegås og nås. Der er mulighed for afsluttende prøver, som sikrer den unge et 9. eller 10. klasses afgangsbevis. Undervisningen foregår i en-til-en eller i mindre grupper af max. fire personer.

Vi arbejder målrettet på at styrke den unges muligheder og evner, så denne vil kunne gennemføre et ordinært forløb efter færdiggørelse af sin STU. Vi bestræber os derfor på, at den unge som et minimum får færdiggjort sin 9. klasse og får lagt en brugbar og opnåelig plan for sit videre forløb både i Dankbar, men også efterfølgende på sin videre færd.

Denne form for undervisning udmøntes i specialiserede, konkrete og intensive
undervisningsforløb, der giver mening for målet og dermed også for den unge. Dette for at sikre den unge bedst mulige betingelser i arbejdet hen mod eksamener, videre uddannelse og andre lignende mål. Den unge vil derfor i perioder opleve at arbejde med et mindre udvalg af de, af Dankbar, tilbudte fag, for at skabe mening og tid til fordybelse. Undervisningen bliver tilrettelagt af lærerne, så undervisningen kan foregå i trygt og tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere.

AFGANGSPRØVER I DANKBAR

Dankbar tilbyder undervisning fra 1. til 10. kl. med mulighed for afsluttende afgangsprøver i kernefagene, samt samfundsfag og naturvidenskab på G og D niveau via AVU VUC, så den unge får en afgangsprøve svarende til 9. og 10. kl. FSA (Folkeskolens afgangsprøve).

Det er også muligt, som en del af STU, at gå i gang med HF via. VUC.

Idræt og fritid

Dankbars STU tilbyder et bredt udvalg af sportsgrene og aktiviteter, såsom yoga, svømning og fitness. Vi bestræber os på at den unge får gode oplevelser gennem idræt, for på den måde at opbygge positive erfaringer med træning og fysisk aktivitet i dagligdagen. Vi tilbyder alle et individuelt tilrettelagt skema/program indenfor deres interesser og kompetencer.

Vores mål for den unge er udvikling gennem bevægelse, herunder sociale
færdigheder, kropsbevidsthed og sammenhængen mellem krop, træning og trivsel. Vi lægger vægt på at den unge bliver bevidst om de positive effekter ved fysisk aktivitet.

Vi er opmærksomme på at inddrage den unge i undervisningen. De får selv mulighed for at bidrage, således at de selv prøver kræfter med at tilrettelægge og organisere en undervisning for andre elever.

Vi ønsker at bruge vores lokalområde mest muligt, via dialog og tæt samarbejde med de omkringliggende foreninger. På den måde vil vi integrere den unge i lokalområdets foreninger og tilbud. Den unge får mulighed for, sammen med Dankbars personlige træner, at få lavet et fitnessprogram i Fitness.dk fuldt tilpasset den unges behov.

Yoga 
Yogaen bliver tilrettelagt efter den enkeltes udfordringer. Yogaen giver mulighed for skånsom træning. Både udstræk og mild styrke. Mulighed for at få en bedre kropsbevidsthed. Mærke egne fysiske grænser og vejledning i at lytte til og efterleve kroppens signaler. Yogaen giver et rum til at være med sig selv i via meditation og åndedrætsteknikker. Yogaen ender altid med en guidet afspænding, som giver mulighed for at finde indre ro og mere energi.

Svømning 
Vi arbejder med vandtilvænning og at udvikle grovmotoriske færdigheder i vand. Vi tilbyder udvikling af svømmetekniske færdigheder indenfor de fire svømmearter. Vi tilbyder for eksempel hjælp til etablering af kontakt og indkøring i svømmeklub/forening, diplom svømning under DGI, forberedelse til livredderprøve og førstehjælp, etablering af kontakt til dykkerkursus, samt hjælp til teoriundervisning.

Friluftsliv 
Vi tilbyder oplevelser og aktiviteter i naturen. Vi har et rekreativt område på Musicon hvor vores gartner altid sørger for at blomster, buske og afgrøder spirer og gror. Her er mulighed for at arbejde med botanik og gartneri i haverne og mærke årstidernes skiften og lære det årshjul der knytter sig naturen og havens gang. Vi tilbyder hygge og madlavning ved vores bålplads i haverne. Dette kan ses som en mulighed for at øve sig på at lave mad over levende ild til en senere sheltertur.

Vi har høner og kaniner i vores haver, der skal passes, plejes og kæles med. Det er populære besøgsmål på Musicon, og de er en vigtig del af vores havemiljø.
Vi tilbyder kendskab til dyrepleje og mulighed for at blive en vigtig faktor i dyrenes daglige pleje.

Vi tilbyder shelterture eller overlevelsesture i Roskilde og omegns gode udbud af sheltere. Her arbejder vi med planlægning, tilrettelæggelse, indkøb, bygning af bål og bivuak, regler i naturen, skovmiljø, overnatning og ophold i skoven og hvad der ellers hører til at opholde sig hensynsmæssigt i skovmiljøet.
Vi arbejder med tilrettelæggelse og udførelse af adventure race og klatring i både hal og natur. Her arbejdes med orienteringsløb, kort, kompas og GPS.

Boldspil 
Vi tilbyder at arbejde med boldbasis – Du får tryghed og kendskab til og praktisk undervisning i de store boldspil: Fodbold, Håndbold, Basketball, badminton og bordtennis. Vi tilbyder indkøring og etablering i sports eller idrætsklubber/foreninger, så den unge på sigt selvstændigt kan opretholde en kontakt til foreningslivet. Vi tilbyder muligheden for forberedelse og guidning til DBU C- fodboldtræner kursus eller forberedelse og guidning til minihåndbold træneruddannelse.

Fitness 
Vi tilbyder undervisning og vejledning i hensigtsmæssig og individuel styrke og cardiotræning. Dette udmønter sig i eget træningsprogram og medlemsskab af Fitness.dk. Dette for at styrke udvikling af egen kropsbevidsthed og skabe muligheden for en fremadrettet sund livsstil.
Vi tilbyder muligheden for forberedelse til en fitness- eller crossfit instruktøruddannelse.

kunst, design og musik

Vi tilbyder muligheden for at arbejde med kendte og nye materialer og udtryksmåder og udvikler egne evner til at se og vurdere egne og andres produktioner gennem faglige ‘briller’.
Vi arbejder projektorienteret med afsluttede forløb, der arbejder hen mod en eksponering gennem fernisering af egne værker både i Dankbars lokaler, men også udstilling med henblik på eventuelt salg af produktioner i vores cafe, cafe Freunde.

Vi samarbejder med lokale kunstnere så den unge kan komme i praktik og her udforske endnu flere male- og tegneteknikker og opøve færdigheder i at indgå i et mindre inspirations og arbejdsmiljø.

Kunst 
Tegning: Man lærer hvordan du finder inspiration til at udvikle egne skitser. Hvordan du udarbejder et billede i flere lag fra idé til færdigt produkt, med professionelle tegneredskaber.
Maling: Man lærer at finde inspiration til og udarbejde billeder fra idé til færdigt produkt med bla. akrylmaling, flydende akvarel mm.
Dekoration af forskellige emner.

Design 
Smykkefremstilling: Man lærer forskellige teknikker indenfor elementær smykkefremstilling.
Broderi: Man lærer forskellige broderisting og broderimaterialer at kende, hvordan man finder inspiration til og udarbejder et broderi, samt hvordan det kan indgå i beklædning eller interiør.
Læderarbejde: Man lærer at arbejde med og behandle læder til forskellige enkle accessories som keyhangers, mobil/iPad-tasker, smykker mm.
Udvikling af brugskunst: Eksempelvis drømmefangere, lanterne, dekorative æsker, notesbøger, dekorative væg- og loftophæng.

Der er altid mulighed for at forfølge og udvikle på en kreativ idé hvori der opstår læring af forskellige udviklingsteknikker.

Musik 
Vi sigter efter, at eleverne får gode musikoplevelser og udviklingsmuligheder, både individuelt og i samspil med andre elever. Vi tilbyder alle et individuelt tilrettelagt skema/program indenfor deres musiske interesser og kompetencer.
Vores mål er at eleverne skal tilbydes at udvikle sig musikalsk og socialt gennem undervisning og en række aktiviteter. Eleverne kan stifte bekendtskab med og få færdigheder indenfor; instrumentlære, rytmelære, sanglære, sammenspil, live performance, producere
musik, indspilning og musikteori. Eleverne vil blive tilbudt at optræde live til diverse arrangementer som Dankbar indgår i. Her kan bl.a. nævnes det årlige julemarked og forårsmarked, årlige velgørenhedsindsamlinger, sommerfester osv.
Vi ønsker at bruge vores lokalområde mest muligt, via dialog og tæt samarbejde med de omkringliggende spillesteder, Musicon og Museum Ragnarock – Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur.