Undervisning

Vi tilbyder individuelt tilrettelagt undervisning i kernefagene dansk, engelsk og matematik, samt samfundsfag, naturvidenskab, design, idræt, musik, historie, religion.
Vi arbejder med en helhedstænkning omkring fagene. De tre kernefag, dansk, matematik og engelsk har førsteprioritet i undervisningen.
Samfundsfag, historie og kristendomskundskab bliver alle arbejdet med under den ”humanistiske paraply”. Geografi, biologi, fysik/kemi bliver alle arbejdet med under den ”naturvidenskabelige
paraply”. Design, billedkunst, hjemkundskab, musik, idræt og svømning tilbydes i eget regi. Ved tysk og praktiske forsøg indenfor fysik/kemi samarbejder vi med Roskildes Ungdomsskole.
Vi har dyrehold, høner og kaniner, og haver, der dagligt skal passes, og som indgår som en aktiv del af vores undervisning.
Vi arbejder med tid til fordybelse af lektier og kreativiteter af forskellig art, som træner og styrker vores unges sociale relationer og kompetencer gennem forskellige meningsgivende aktiviteter i og udenfor huset. To aftener ugentligt har vi fællesspisning/tid på skemaet(se beskrivelse under Samværs- og aktivitetstilbud).
Undervisningen og faglige mål vil blive tilrettelagt sammen med den unge, så tempo og mål vil kunne imødegås og nås. Andre fag er også mulige. Der er mulighed for afsluttende prøver, der sikrer den unge at stå med et 9. og/eller 10. klasses afgangsbevis. Undervisningenforegår i en-til-en eller i mindre grupper af max fire personer.
Vi arbejder målrettet på at styrke den unges muligheder og evner, så denne vil kunne gennemføre et ordinært forløb efter færdiggørelse af sin STU. Vi bestræber os derfor på, at den unge som et minimum får færdiggjort sin 9. klasse og får lagt en brugbar og opnåelig plan for sit videre forløb både i Dankbar, men også efterfølgende på sin videre færd.
Denne form for undervisning udmøntes i specialiserede, konkrete og intensive
undervisningsforløb, der giver mening for målet og dermed også for den unge. Dette for at sikre den unge bedst mulige betingelser i arbejdet hen mod eksamener, videre uddannelser og andre lignende mål. Den unge vil derfor i perioder opleve at arbejde med et mindre udvalg af de, af Dankbar skole, tilbudte fag, igen for at skabe mening og tid til fordybelse.
Undervisningen bliver tilrettelagt af lærerne, så undervisningen kan foregå i trygt og tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere.

Afgangsprøver i Dankbar

Dankbar skole tilbyder undervisning fra 1. til 9. kl. med mulighed for afsluttende afgangsprøver i kernefagene, samt samfundsfag og naturvidenskab på G og D niveau via AVU VUC, så den unge får en afgangsprøve svarende til 9. og 10. kl. FSA(Folkeskolens afgangsprøve).