Træning i Dankbar

Hos Dankbar tilbyder vi vores unge flere forskellige træningsmuligheder, som en del af deres forløb. Dette er med til at fremme deres forståelse af et sundt forhold til krop, træning og trivsel. Derudover lægger vi stor vægt på, at eleverne oplever glæde og lyst til træning. Træningen hos Dankbar tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den unge.

Idræt

Vi tilbyder idræt som små projekter, hvor flere elever kan være sammen om at udforske og træne deres færdigheder indenfor forskellige sportsgrene såsom fodbold, volleyball, redskabsgymnastik m.m. Idrætsundervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elev, og gruppesammensætningen differentieres efter den enkelte elevs behov.

Svømning

Svømmetræningen foregår som oftest i Køge svømmehal. Svømning er ligesom al anden træning i Dankbar, individuel tilrettelagt ud fra den unges forløb, hvad end det handler om at styrke fin- og grovmotorik, muskulatur, koordinationsevne eller kropsbevidsthed. Svømning lærer den unge at være i et socialt rum, og giver en masse små succesoplevelser. I øjeblikket arbejder vi med svømmemærker/diplomer, der gør den unge bevidst om sine fremskridt.

Yoga

I Dankbar er det muligt at deltage i yogaundervisning en fast dag om ugen eller ved behov. Yogaen er stykket sammen af rolige øvelser fra de mange forskellige yogaretninger. Yogaen er ikke konditionstræning, men udøves i et roligt tempo med fokus på vejtrækningsøvelser, smidigheds- og udstrækningsøvelser og balanceøvelser. Vi slutter af med afspænding af hele kroppen og guidet meditation tilrettelagt efter den unge. Yogaen er ikke en konkurrence, og øvelserne skal udøves ud fra den enkelte i eget tempo. Endvidere er øvelserne nogle den unge bliver inviteret til at indgå i, og har den unge ikke lyst, står eller sidder vedkommende blot stille på sit tæppe imens. Yoga i Dankbar foregår på 1. sal i et stort, lyst lokale.

Fitness

Den unge har mulighed for at have træning på sit skema. Her træner den unge, mens læreren er med som støtte.
Fitness starter med et individuelt tilrettelagt træningsforløb. Der vil blive arbejdet både med maskiner, frivægte og kropsvægt. Vi arbejder med den unges motorik, kropsforståelse, styrke og kondition. Formålet er, at den unge opnår et større velvære og et bedre selvværd.
Træningen foregår primært hos Fysiocenter i Roskilde.

Gåture

Flere af de unge har tilrettelagt faste gåture i forhold til deres forløb. Bevægelse er godt for de unges fysiske og psykiske udvikling, og er med til at opbygge relationer.