Samvær- og aktivitetstilbud

Vi tilbyder et aktivt og hyggeligt aktivitets- og samværstilbud. Den unge har mulighed for at være sammen med andre unge i vores aftentilbud, tirsdage og torsdage. Her laves krea, spilles spil, snakkes og laves mad i fællesskab.
Vi har kulturelle tilbud med ture ud af huset i form af f.eks. koncerter, sportsbegivenheder, museumsbesøg mv.. Her mødes nye og “gamle” unge fra Dankbar til samvær og fællesskab.