Rehabiliterende forløb mellem kl.9.00 og kl.18.00. Pris pr måned: 58.652,-
Rehabiliterende forløb mellem kl.9.00 -14.00 eller mellem kl.13.00 og 18.00. Pris pr måned: 29.326,-

2 faste kontaktpersoner
Rideterapi/Dyreterapi (1 til 2 gange om ugen)
Kropsterapi (1 gang om ugen)
Taknemmelighedsdagbog ( Onsdage 13.00 til 15.00)
Understøttende undervisning med henblik på at kunne fastholde eller påbegynde ordinær uddannelse ( Dagligt og ofte i samarbejde med hjemskole eller anden ungdomsuddannelser/Praktik/ beskæftigelse)
Jeg-støttende samtaler (Med kontaktperson 1 gange ugentligt)
Telefonsamtale mellem forældre og kontaktperson ( 1 gang ugentligt)
Individuelt træningsforløb
NADA (Beroligende og angstdæmpende øreakupunktur 1 til 3 gange ugentligt)
Familiesamtale/psykoedukation/Selvforståelsesforløb (1 time ugentlig)
Måltider, som kræver spisestøtte:
Morgenmad kl. 09.00 Formiddagsmad kl. 10.45 Frokost kl. 12.00 Eftermiddagsmad kl.15.00 Aftensmad kl. 17.30
Psykolog/egenterapi (1 gang om ugen)
Mulighed for brug af Dankbars psykiater (Dette skal særskilt aftales)
Vejning (1 gang om ugen, samt mulighed for kontrolvejning)

Fælles aktiviteter i små tilpassede grupper (3 til 6 personer) :
– Smykkeværksted
– Naturterapi
– Kreativt værksted
– Taknemmelighedsdagbog
– E-sports
– Rollespil
– Læderværksted
– Fodbold ( foregår sammen med andre unge på tværs af Roskilde)
– ADL – Gruppe med fokus på uddannelse, selvforsørgelse, kompetencer og
selvforståelse
– Praktikgruppe med fokus på interne og eksterne praktikker, som retter sig mod arbejdsmarkedet eller relevant uddannelse