NATURTERAPI I DANKBAR

I Naturterapi arbejder vi med krop, psyke, fællesskaber og natur. Vi skal sanse naturen og være i beroligende omgivelser såsom skoven, ved vandet, omkring bålet etc. Vi vil arbejde med vores opmærksomhed gennem åndedræts- og mindfulness øvelser men også via andre aktiviteter som leg.

Når vi arbejder med kroppen, har vi fokus på at styrke de unges oplevelse af nærvær med sig selv og andre. De kropslige aktiviteter giver adgang til en oplevelse af handlekraft, egne ressourcer og dermed mestring i livet. Træning af kropsbevidsthed genskaber fornemmelsen af egen krop. Ved tilstande som stress, angst og depression er det almindeligt, at evnen til at mærke kroppen bliver forringet og kropsfornemmelsen vil oftere være præget af ”negative” sansninger som indre uro og smerte. Når kropsbevidstheden svækkes, kan vi ikke mærke, hvordan vi rigtig har det, og er ikke opmærksomme, hvis kroppen prøver at fortælle os, at noget er galt. For at imødekomme dette, arbejder vi med at træne evnen til at mærke kroppen.

Naturterapi er en mental pause, hvor vi skal øve os i at være, give plads til ro og nærvær samt sanse.