NADA

I Dankbar tilbydes alle NADA som en del af deres behandling.

NADA er recovery samt empowerment og ikke en lægelig eller medicinsk behandling. I dag kan man sige, at NADA er en vigtig indsats for at bedre trivsel og mental sundhed.

NADA er et supplement til andre metoder og bør foregå inden disse, da eksempelvis samtaler, medicinsk behandling, coaching, mindfulness m.m. vil profitere af NADA.

Det er således vigtigt at se NADA som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner. Metoden kan bruges til at lindre alle typer abstinenser, men dette er kun en mindre del af NADA-metoden, hvorfor metoden er et supplement til den medicinske behandling på dette felt.

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører over 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder i ro med nålene under forløbet. Derudover kan ”PN” nålen i panden også tilbydes.

Målet er, at den unge/forælderen får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som et gentagende tilbud over længere tid.

NADA kan dog også anvendes til lindring her og nu ved f.eks. akut stress, uro, angst eller søvnproblemer eller før en spisetræning. Flere af Dankbars forældre har også god gavn af NADA.

“NADA er en samtale med sig selv”.