MILJØTERAPI

I Dankbar arbejder vi ud fra miljøterapien i fokus:

Miljøterapi er, som navnet indikerer, terapi i miljøet. Miljøterapi er en psykiatrisk behandlingsform, der er baseret på viden og teori om, hvilke forhold der er sunde for os at leve i og hvilke, der risikerer at gøre os syge. Miljøterapi fokuserer på de mange små faktorer, som udgør helheden i det miljø, barnet, den unge eller voksne befinder sig i. Det betyder, at både de sociale relationer og de fysiske rammer indgår som en del af behandlingen. Målet med et miljøterapeutisk samarbejde er at skabe et trygt og terapeutisk miljø for vores børn, unge og voksne i Dankbar. Så det bliver skabt rum for at arbejde på sin egen udvikling. Vi i Dankbar arbejder ud fra, at man skal få en uddannelse, blive selvforsøgende samt leve et liv, som er mindre pinefuldt.

Miljøterapi er den eneste behandlingsform, der tager højde for, at arbejdet med relationer og de fysiske rammer skal fungere i samspil med hinanden.

Miljøterapi er en løbende proces, hvor behandlingen er integreret som en naturlig del af hverdagen. Miljøterapi bygger på forståelsen af, at alle faktorer i miljøet skal ses som et samlet system, der påvirker barnet, den unge eller voksne. Derfor foregår Dankbars rehabilitering også altid både i det nære miljø, men også i det omkringliggende samfund, som den unge på sigt bevæger sig ud i.

I Dankbar har vi indrettet vores rum, så de er en medspiller i vores børn og unges daglige rehabilitering.

På Løvebakkehus har vi vores stillerum, hvor der er mulighed for kropsterapi, NADA, stilletid samt være omkring vores fisk. I stillerummet er der kuglestole, sofaer samt mulighed for tyngdedyne og ro.

I vores køkken udspiller der sig mange følelser og derfor har alle hver deres plads, så de ved hvor de skal sidde. I Dankbar kan der indtages morgenmad, formiddag, frokost, mellemmåltid og aftensmad på daglig basis.

Rundt i huset er der rum, som er inddelt efter behov. Alle de unge har hvert deres skrivebord, hvor de har deres undervisning samt holder til.

Derudover har vi et gamerrum med masser af spil og mulighed for rollespil. Dernæst har vi vores læderværksted, hvor de unge kan lære at lave læderting.

Vi har uden for vores lækre kreaværksted, vores pavillon samt vores kanahus, som bruges til fordybelse og giver en flow-tilstand til de unge både i håndværk og design og i naturterapi.

Ude foran har vi vores store naturhave, hvortil der findes alverdens blomster, planter samt grønt, som vi arbejder med både økologisk, Green Care og permakulturelt. Hver dag høstes der grønt, som bruges i vores catering: Freunde catering. Derudover bruges det i vores køkken, som laver mad til de unge hver dag. Overskudsmad fra catering gives til vores dyr.

I Dankbar arbejder vi med struktur og forudsigelighed for at skabe en genkendelige miljøterapeutiske ramme for vores børn og unge. Struktur og forudsigelighed i tid, sted og rum skaber ro og virker angstdæmpende og giver ro til, at den unge kan og tør udvikle sig.

Udover vores gård Løvebakkehus har vi lokaler i Trekroner. Her har nogle af vores STU elever på daglig basis undervisning. Der foregår bl.a. undervisning ADL, kernefagene og design. På Løvebakkehus indgår arbejdet med dyr, som en naturlig del af terapien og hverdagen. Læse om rideterapi og dyreterapi her.

Rammen og de unges skemaer må aldrig blive rigide. Men enhver afvigelse fra strukturen vil åbne op for udvikling, samt de unge har mulighed for at blive grebet af vores personale, når de øver sig på noget, som er svært.