FORMÅLSBESKRIVELSE YOGA

 

Formål:

Skabe evner og ressourcer til mindful tilstedeværelse i livet og ved spisning igennem:

Følelsesmæssig resiliens og selvregulering

 • Selvregulering er evnen til at kunne cope med følelser generere en optimal sindstilstand
 • Selvregulering handler om at kunne bruge kroppen, det autonome nervesystem, til at kunne cope med svære følelser og skifte til en ønsket sindstilstand
 • Mindful bevægelse gennem yoga kan hjælpe deltageren med at opbygge mentale muskler af selvregulering og følelsesmæssig resiliens ved at tillade dem at bevæge sig bevidst fra arousal tilstand til afspænding og omvendt
 • Guidede meditationer fx yoga nidra, mindful self-compassion eller visualiseringer

Positiv kropsoplevelse og selvopfattelse

 • Positiv kropsoplevelse er den følte oplevelse af at være ”hjemme” i sin egen krop. Det opstår ud fra følt opmærksomhed af kroppen i nuet, ejerskab (min krop tilhører mig) og empowerment (jeg kan påvirke min egen indre oplevelse)

Selvagens 

 • Selvagens er deltagernes følte oplevelse og kapacitet til at påvirke ens tanker, følelser og handlinger. Selvagens er følelsen af at være ”kaptajn på eget skib”
 • Med selvagens tager vi ansvar for vores handlinger og føler os selvsikre i vores evne til at handle i overensstemmelse med vores bedste interesse

 

Mål:

Være til stede i nuet

 • Opøvelse af kontakt med kroppen og forståelse af kropssansninger
 • Lære at bruge åndedrættet som en måde at komme til stede i nuet og kunne berolige sig selv
 • Oplevelse af nuet gennem kropssansninger fremfor at tænke om kroppen og frakoble kontakten med denne

Foretage valg

 • Overvældende kropsfornemmelser og følelser, traumatiske oplevelser giver en oplevelse af ikke at have noget valg. Derfor ønsker vi at guide undervisningen på en måde, hvor deltagerne får mulighed for at vælge, hvad der er bedst for deres krop i stillingerne
 • Deltageren får mulighed for at vælge på en nænsom, blid og omsorgsfuld måde, hvilket ikke er det forhold de plejer at have til kroppen

Foretage effektive handlinger

 • Følelsen af ikke at have et valg og krop og følelser overvælder kan også betyde, at vi ikke kan slippe væk fra oplevelsen. Vi kan ikke flygte fra os selv. Oplevelsen kan være frys tilstand, hvilket giver håbløshed og opgivenhed
 • Derfor er det vigtigt i undervisningen, at læreren lægger vægt på og giver mulighed for, at deltageren kan skabe en følelse af selvbestemmelse og fx gøre noget aktivt i en stilling for at få sig selv til at have det bedre

Skabe rytme

 • Mange med en spiseforstyrrelse dissocierer jævnligt, hvilket giver en følelse af afkobling til kroppen og med verden omkring dem
 • Gennem yoga kan deltageren begynde at opleve en kontakt med andre gennem meditation, åndedrætsøvelser, bevægelse og den fælles oplevelse, som det er
 • Yoga kan støtte en dyb afspænding, som kan give mulighed for at kroppen giver slip og deltageren kan falde i søvn, hvilket måske er en udfordring til hverdag
 • Intrapersonel rytme sker, når åndedrættet bliver sat i kontakt med bevægelse
 • Interpersonel rytme sker, når alle deltagere bevæger sig synkront med hinanden, fx gennem solhilsner

 

Fokus:

Underviser og behandler i klassen observerer og iagttager deltagerne på en ikke intimiderende måde og holder øje med deltagerne i forhold til:

 • Deltagelse i stillingerne
 • Bliver kede af det eller andre følelser
 • Er perfektionistiske i deres udførsel af stillingerne
 • Presser sig selv i stillingerne eller giver op
 • Dissocierer eller får flashbacks