FORMÅLSBESKRIVELSE KROPSTERAPI

 

Formål:

Terapeuten arbejder på at udvikle den unges nærvær, både i forhold til omgivelserne, til det terapeutiske rum og til de indre sansninger af krop og selv, og terapeuten opdager og spejler den unges ressourcer, både de ydre og de mere subtile indre ressourcer.

Terapeuten har samtidig opmærksomheden rettet mod den unges tilknytningsmønster.

Tilsammen danner disse elementer et møde mellem terapeut og den unge, der åbner den unge for at kunne mærke sig selv, at opbygge tillid til sig selv, sine omgivelser og sin væren i verden, at kunne se sig selv positivt med alle sine ressourcer og få forløst eventuelle gamle traumer, som hidtil har begrænset livet.  

 

Mål:

Den unges tilknytningsmønster er afgørende for, hvordan den unge møder mennesker og situationer. Det er resultatet af mønstrene i familien og en del af den personlighed, som den unge udvikler og bygger sit liv på. De vanskeligheder fx mangel på omsorg, opmærksomhed og forældrenes evne til at møde netop deres barn temperament og behov, vil terapeuten forsøge at møde og genoprette, så den unge kommer i ægte kontakt med tillid til sig selv og sine omgivelser og med sine evner og muligheder. Det sker gennem terapeutens nærvær og opmærksomhed på den unge. 

Denne opmærksomhed begrænser sig ikke til det talte sprog, men omfatter mimik og kropssprog helt ned i de små og tilsyneladende betydningsløse detaljer. Herigennem kan den unge komme i kontakt med hidtil ubevidste sider af sig selv og på den måde integrere ubevidste ressourcer.

Det er gennem opmærksomheden på kropssansninger og integration af dem i den unges bevidsthed, at det bliver muligt at bearbejde gamle chok og traumer, som har sat sig i krop og personlighed som fx undgåelser, hæmninger og et ukontrolleret temperament.

 

Fokus:

Fokus er på den unges sansemæssige oplevelser i kroppen, når svære tematikker bringes op. Dette for, at den unge kan lære at koble sansninger i kroppen til følelser og forståelse af, hvordan det hænger sammen med det som den unge fortæller og oplever.