FORMÅLSBESKRIVELSE PIGEGRUPPE

 

Formål: 

Støtte pigernes udvikling både personlighedsmæssigt, følelsesmæssigt og socialt. 

Lægge frøet for samarbejdsevne, som er en kompetence den enkelte har gavn af at have med sig resten af livet for at kunne indgå i bæredygtige og livgivende relationer.

Formålet er, at pigerne i så høj grad som muligt bliver trygge ved sig selv og hinanden, så de får mulighed for at blive nysgerrige, engagerede og begejstrede i de øjeblikke og samspil, som skabes i rummet. 

Mål:

At højne trivsel for den enkelte gennem omsorg og engagement i aktiviteterne i gruppen. Trivsel handler blandt andet om, at den enkelte tilbydes udviklingsmuligheder inden for deres mestringsevne og udfordres tilpas af tillidsfulde voksne, der tror på, at de nok skal klare det, de tilbydes. Jo mere et menneske stimuleres inden for sin nærmeste udviklingszone, des mere vil det være i stand til at udvikle sit iboende menneskelige potentiale. 

Det at få følelsen af at høre til og være en del af en gruppe og have betydning for gruppen. 

Målet er også at have fokus på den følelsesmæssige udvikling, da denne har betydning for den enkeltes evne til mentalisering, dvs. at indleve sig i og forstå egne og andres motiver og relationer. At kunne se “andre indefra” og sig selv “udefra”.

Vi udvikler os personlighedsmæssigt, socialt og følelsesmæssigt i samspillet med andre og ikke igennem, hvad vi kan præstere kognitivt. 

 

Fokus:

  • Nærvær, forståelse og empati
  • Opdage sig selv og identitetsudvikling
  • Acceptere og anerkende sig selv, som man er
  • Håndtere svære følelser og pres på en ny måde
  • Sige til og fra over for sig selv og andre

Drage fordel af at være en del af en gruppe og kunne lytte til andre samt dele oplevelser, følelser og erfaringer. Opdage, at man ikke er alene.