DET MOBILE TEAM

Det mobile team har til formål at yde spisestøtte og samværstid i hjemmet. Det mobile team består af veluddannet personale med specialistviden om komplicerede spiseforstyrrelser.

Det mobile team kører ud på hele Sjælland og arbejder alle ugens dage.

Det mobile team er en del af Dankbars samlede personalegruppe og modtager ugentlig undervisning, supervision og sparring.