Kontakt os på tlf: 6169 0139

DANKBAR SKOLE PÅ SJÆLLAND

I Dankbars skole på Sjælland arbejder vi fokuseret og målrettet med mål og delmål, der er fastlagt i samarbejde med den unge.
Vores undervisning udmøntes i specialiserede, konkrete og intensive undervisningsforløb, der er specifikt tilrettelagt med udgangspunkt i den unge.
Dette er med til at sikre de bedste betingelser for den unge i arbejdet hen mod eksaminer, videre uddannelser og andre lignende mål.
Undervisningen bliver tilrettelagt af lærerne, således at undervisningen foregår i et trygt miljø og i tæt samarbejde med pædagogerne. I perioder vil den unge arbejde med et mindre udvalg af de tilbudte fag. Igen for at skabe mening og tid til fordybelse.

Fag i Dankbar

Vi arbejder med en helhedstænkning omkring fagene. De tre kernefag: dansk, matematik og engelsk, har førsteprioritet i undervisningen.
Desuden undervises de unge i de humanistiske fag: Samfundsfag, historie og kristendomskundskab, samt de naturvidenskabelige fag: Geografi, biologi og fysik/kemi. Design, billedkunst, hjemkundskab, musik, idræt og svømning tilbydes i eget regi.
Ved tysk og praktiske forsøg i fysik/kemi, samarbejder vi med Roskilde Ungdomsskole.

Vi har også høns, kaniner og haver, der dagligt skal passes, og som indgår som en aktiv del af vores undervisning.

Vi arbejder med tid til fordybelse af lektier og kreativiteter af forskellig art, samt træner og styrker de unges sociale relationer og kompetencer gennem forskellige meningsgivende aktiviteter i og uden for huset. To aftener ugentligt har vi fællesspisning på skemaet.
Vores unge har også mulighed for at øve sig i at indgå på en arbejdsplads på lige fod med andre unge og voksne. Vi har i tæt samarbejde med vores butikker og caféer, skabt et lærings- og arbejdsmiljø, der giver de unge mulighed for at øve sig på at arbejde i et ordinært ansættelsesforhold.

Afgangsprøver i Dankbar

Dankbar skole tilbyder skolegang fra 1. til 10. klasse med mulighed for afsluttende afgangsprøver i kernefagene på G og D niveau via VUC eller Trekronerskolen. På den måde får den unge en afgangsprøve svarende til 9. klasse FSA(Folkeskolens afgangsprøve).

Dankbar Skole har undervisningsoverenskomst med Roskilde Kommune, der ligeledes fører tilsyn med skolen.