Dankbar Skole i Roskilde på Sjælland

I Dankbars skole i Roskilde, nærmere bestemt Trekroner på Sjælland, arbejder vi fokuseret og målrettet med undervisning, som tager udgangspunkt i folkeskolens faglige fælles mål – men som også spiller sammen med den enkelte elevs behandlingsmæssige personlige og sociale mål.

Vores undervisning er specialiserede, konkrete og intensive undervisningsforløb, der er specifikt tilrettelagt med udgangspunkt i den unges behov og kompetencer. Der undervises én til én, i små grupper og i hold. Dette er for at sikre de bedste betingelser for den unge i arbejdet hen mod eksamener, videre uddannelse og et meningsfyldt ungdoms- og voksenliv.

Fag i Dankbar Skole

Dankbar Skole tilbyder undervisning i folkeskolens fulde fagrække:

Dansk, matematik, historie, engelsk, tysk/fransk, samfundsfag, kristendom, geografi, biologi, fysik/kemi, idræt, håndværk/design, billedkunst og madkundskab.

Dankbar samarbejder med Himmelevhallen i forhold til idræt, mens fysik/kemi-forsøg foregår på Trekronerskolen.

Vi arbejder med tid til fordybelse i forhold til lektier og kreativitet af forskellig art, samt træner og styrker de unges sociale relationer og kompetencer gennem forskellige meningsgivende aktiviteter i og uden for huset. To aftener ugentligt tilbyder vi fællesspisning.

Vores unge har også mulighed for at indgå i arbejdsprøvning på en arbejdsplads på lige fod med andre unge og voksne. Vi har i tæt samarbejde med vores butikker og caféer skabt et lærings- og arbejdsmiljø, der giver de unge mulighed for at øve sig på at arbejde i et ordinært ansættelsesforhold.

Afgangsprøver i Dankbar

Dankbar skole tilbyder skolegang fra 6. til 10. klasse med mulighed for afsluttende afgangsprøver i samarbejde med Trekronerskolen. Eksamen foregår i trygge rammer i Dankbar. På den måde er det muligt for den unge at få sin FSA (Folkeskolens afgangsprøve) i Dankbar. Prøverne for 10. klasser foregår i samarbejde med TiendeklasseCenter Roskilde.

 

Dankbar Skole har undervisningsoverenskomst med Roskilde Kommune, der ligeledes fører tilsyn med skolen.

Læs også mere om STU og vores aflastningstilbud.