Kontakt os på tlf: 6169 0139

Botilbud på Sjælland

Algade 62 botilbud

Formål og placering:

Algade 62 er et botilbud og aflastningstilbud under lov om social service §85 med tilsyn. Tilbuddet kan findes på www.tilbudsportalen.dk.
Tilbuddet er placeret i en stor lejlighed centralt i Roskilde i gå-afstand til indkøb, offentlig transport og diverse kulturelle tilbud.

Boligforhold:

 • Eget værelse på ca 20 kvm
 • Fællesstue, krearum, køkken/alrum
 • Bad/toilet
 • Stor altan med plads til udeliv
 • Adgang til vaskemaskine og tørretumbler

Målgruppe:

 • Sårbare og psykisk syge unge og voksne med spiseforstyrrelse.

Pladser i botilbud:

Der er plads på døgnbasis til 3 unge i Algade 62.

Personale og normering:

Personalet i Algade 62 er alle uddannet og består af pædagoger og lærere. Der er tilknyttet psykolog, psykiatrisk konsulent og diætist til Algade 62.
Nomeringen er 1 til 1 mellem kl 07.00 og 23.00.
Ved særforanstaltninger er nomeringen 2 til 1 mellem kl. 07.00 og 23.00
Sovende nattevagt mellem 23.00 – 07.00.

Personalet i Algade 62 modtager undervisning og sagssupervision den 1. onsdag i hver måned af ekstern supervisor Cand. Psyk. og specialist i psykoterapi, Helle Østerby.

Derudover deltager alle personaler i ugentlig behandlingsmøde.

Tilsyn:

Den anbringende kommune fører tilsyn med Algade 62.

Dokumentation:

I Algade 62 benyttes systemet “Danjournal” til systematisk at dokumentere den unges hverdag og trivsel. Ligeledes benyttes systemet også til at ajourføre de unges eventuelle medicinforbrug.

Teori og Metode:

I Algade 62 i Roskilde på Sjælland arbejder vi ud fra en psykodynamisk og systemisk forståelsesramme, som danner grunden for vores miljøterapeutiske arbejde med de unge.

Det betyder, at vi er optaget af det, der sker i “her og nu”-mødet med et andet menneske, samt det, der ligger under overfladen af det, der siges og gøres: Hvordan tanker, følelser og tidlige erfaringer påvirker, det vi gør og ikke gør.
Vi anser det for centralt at arbejde med, at det, vi er sammen om, giver mening for den unge, så den unge oplever at få sin “egen” behandling. Det vil bl.a. sige, at vi arbejder med differentierede behandlingsplaner og -metoder og har fokus på de individuelle indfaldsvinkler. Vi ønsker at give hver enkelt ung de rammer, der skal til, for at den unge får optimale muligheder for at arbejde på sin egen udvikling. Vi mener, at alle mennesker har ret til et rum, hvor de kan arbejde på deres egen udvikling, og hvor de trygt kan vise, hvem de er. Et rum, hvor der er tid til at øve og tilegne sig nye kompetencer og bevæge sig fremad i livet, men også tid til at stoppe op, mærke efter og tænke sig om. Så man kan sikre sig, at man også når at “få sjælen med”, og at de fremskridt, man gør, også bliver integreret.
Endvidere ser vi det som afgørende vigtigt at støtte den unge i at opbygge eller udbygge og vedligeholde sit familiære og sociale netværk.

Vores behandlingsmetoder tager afsæt i:

 • Forståelse og omsorg
 • Autencitet og forudsigelighed
 • Kontinuitet og vedholdenhed
 • Verbalisering og refleksion
 • Containing og holding
 • Intervention i forhold til destruktive livsmønstre
 • Kognitive strategier
 • Fysisk og mentalt arbejde med kroppen og herunder arbejde med opøvelse af egenomsorg og med empowerment

Målet er:

 • At den unge bliver rask eller betragteligt mindsker sin sygdom og symptom billede
 • At den unge får en uddannelse
 • At den unge bliver selvforsørgende
 • At de unge kommer i ordinær bolig
 • At den unge får mulighed for at nyde livet

Eksempel på et ugeskema i vores botilbud:

Uddannelse og arbejde:

Alle unge der indskrives i Algade 62, tilbydes en meningsfuld hverdag med fokus på personlig udvikling og opnåelse af kompetencer, som kan styrke den unges tilknytning til det eksisterende samfund.
Igennem Dankbar ApS, som er moderorganisation for Algade 62, er det muligt at deltage i følgende:

   • Skoletilbud/STU
   • Arbejde på café.
   • Arbejde med madlavning og servering i cateringvirksomhed.
   • Arbejde i udendørs haver, som producerer grøntsager og blomster til vores cafe og cateringvirksomhed.
   • Arbejde i tøjbutik.
   • Arbejde i blomsterbutik
Botilbud Sjælland
Botilbud Sjælland
Botilbud Sjælland
Botilbud Sjælland
Botilbud Roskilde, Sjælland
Botilbud Sjælland
Botilbud Sjælland