Ungetilbud og aflastning på Sjælland

Dankbar tilbyder aflastning på Sjælland og ungetilbud.
Det er tilbud, som henvender sig til de unge, der har brug for mere end hvad
vores Skole & Dagbehandlingstilbud dækker. Det kan være unge som har særligt brug for mere sammenhæng i foranstaltninger.

Aflastning på Sjælland

Har du eller en du har kær brug for aflastning på Sjælland? Vores tilbud om aflastning er weekender og aftener, hvor de unge er sammen med personale på ture og/eller i vores botilbud, der er under § 85 med tilsyn.

Læs mere om vores botilbud her.

Ungetilbud

Vores Ungetilbud er hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 til 19.00.
Her har de unge mulighed for at være sammen med andre unge, bruge vores lektiecafe samt deltage i ADL-træning. Vi afslutter hver gang med
fællesspisning.

Ligeledes afholder Ungetilbuddet en weekend om måneden forskellige
aktiviteter, som tager udgangspunkt i den unges ønsker, samt de
handleplaner og mål, som den unge skal arbejde med.

De unge som bruger ungetilbuddet tilknyttes en fast kontaktperson.

Læs mere om vores teori og metode her eller vores primære målgruppe her.