Kontakt os på tlf: 6169 0139

Aflastning og Ungetilbud på Sjælland

Dankbar tilbyder aflastning og ungetilbud på Sjælland.
Tilbuddet henvender sig til de unge, som har brug for mere end, hvad
vores Skole & Dagbehandlingstilbud dækker, og som har særligt brug for
sammenhæng i foranstaltninger.

Aflastning

Vores aflastningstilbud er weekender og aftener, hvor de unge er sammen med personale på ture og/eller i vores botilbud, der er under § 85 med tilsyn.

Ungetilbud

Vores Ungetilbud er hver tirsdag og torsdag fra kl. 16.00 til 19.00.
Her har de unge mulighed for at være sammen med andre unge, bruge
vores lektiecafe samt deltage i ADL-træning. Vi afslutter hver gang med
fællesspisning.

Ligeledes afholder Ungetilbuddet en weekend om måneden forskellige
aktiviteter, som tager udgangspunkt i den unges ønsker, samt de
handleplaner og mål, som den unge skal arbejde med.

Ungetilbuddet har åbent i alle skoleferier fra 10.00 til 16.00, hvor
Dankbar Skole holder lukket.
Dvs.:
Sommerferie: 6 uger
Efterårsferie: 1 uge
Juleferie: 10 dage
Vinterferie: 1 uge
Påskeferie: 1 uge

De unge som bruger ungetilbuddet tilknyttes en fast kontaktperson.