ADL

Vi tilbyder støtte i egen bolig og øvelse i almen daglig livsførelse. Her arbejder den unge med alt, hvad der vedrører at kunne klare sig selv i egen bolig. Det kan være økonomi, rengøring, indkøb, tøjvask, madlavning, transport, NEMid, E-boks og Borger.dk.
Vi tilbyder den unge muligheden for at arbejde på sin egen hverdagsstruktur i form af f.eks. at lægge et skema over ugens aktiviteter, så den unge bedre kan overskue sin hverdag og derved skabe bedre rum for videre udvikling.