§85A tilbud til unge over 18 

Selv om en ung er fyldt 18 år, så er der ofte stadig behov for støtte og hjælp til den videre færd i livet, og her kan §85A komme i spil.

Lovens §85A siger:

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp, til udvikling af færdigheder til personer der har behov herfor, på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer.

Som organisation har vi allerede forskellige tilbud der går ud over det 18. år, idet mange af vores unge bevarer tilknytningen til Dankbar et stykke ind i voksenlivet.

Vi tilbyder derfor efter § 85, støtte i eget hjem på daglig basis. 

Vi tilbyder ADL træning (Almindelig Daglig Læring/Levevis) og i den ramme ligger der blandt andet:

 • Medicinhåndtering – Dosering, indkøb, hjælp til at huske at tage medicinen og/eller lægebesøg, støttet eller alene.
 • Støtte til at komme godt ind i egen bolig og til at skabe et hjem.
 • Støtte til at strukturere døgnet, komme op om morgenen, gå ordentlig tid i seng om aftenen, samt det at drage omsorg for eget liv og egen krop.
 • Madlavning – Tilrettelæggelse, indkøb, udførelse.
 • Almen husførsel – Rengøring, tøjvask, Indkøb m.v.
 • Terapeutiske samtaler – Med vores tilknyttede psykolog og den aktuelle kontaktperson.
 • Mulighed for at spise i Dankbar 4 dage om ugen – Træning i de sociale spilleregler og udvikling af samme kompetencer.
 • Støtte til i fritiden at tage gode sunde beslutninger, evt. introduktion til en fritidsaktivitet.
 • Støtte til at fastholde gode relationer til familie og venner.
 • Støtte til at fastholde uddannelsestilbud eller arbejde/praktik.
 • Støtte til at komme i gang med/videre med uddannelse eller arbejdsliv.
 • Så vidt det er muligt, faste kontaktpersoner tilknyttet.

Alle unge er individuelle og har forskellige behov, og alle unge får hver deres sammensatte støtteprogram. Skulle der være behov som ikke er nævnt her, så kan det sagtens være vi kan få det med alligevel, såfremt det ligger indenfor vores ramme og fleksibilitet. 

Er du sagsbehandler, så giv os et kald hvis der er noget du er i tvivl om.

Prisen er: 682, – kroner pr. time inkl. Eventuel kørsel og rapportering.